چگونه لوازم منزلم را بسته بندی کنم

بسته بندی لوازم

ابتدا دراور و کمدها را خالی کنید.

حتما از کارتن های ۵ لایه یا در صورت نبودن از کارتن موز یا سایر کارتن های مقاوم استفاده کنید.

داخل کارتن بین ظروف چینی و شکستنی از نایلون حبابدار استفاده نمائید.

جمله ( شکستنی ، با احتیاط حمل شود ) را روی کارتن های مورد نظر بنویسید.

کارتن ها را با چسب پهن ، محکم ببندید.

روی هر کارتن محتوای آن را بنویسید تا هنگام باز کردن دچار سردرگمی نشوید.

و در آخر هر چقدر به سلامت وسایلتان اهمیت میدهید به همان نسبت برای بسته بندی آنها وقت بگذارید.